http://sprogkompasset.dk/wp-content/uploads/icon_home.png

Firmaundervisning

Ofte er det en fordel for en virksomhed, at samle en gruppe ansatte til et sprogkursus. Prisen kan holdes nede, men vigtigst af alt vil en gruppe mennesker fra samme arbejdsplads ofte drage fordel af, at virksomhedens interesser danner grundlag for undervisningen.
Virksomheden har måske indgået et samarbejde med en udenlandsk partner, har ansat udenlandsk ledelse eller medarbejdere, har indført nyt IT-system, har bevæget sig ind på et nyt marked eller er begyndt med nye services eller ny produktion – eller noget helt andet.
I alle tilfælde vil virksomhedens ansatte, eller en gruppe af dem, kunne drage nytte af et fælles sprogkursus, der helt er tilrettelagt til dem og deres behov. Firmaundervisningen er altså undervisning skræddersyet til et firmas specifikke ønsker, og vi har undervisere, der er eksperter i at undervise i f.eks. specialiseret forretningssprog eller et meget teknisk sprog på et højt niveau.

http://sprogkompasset.dk/wp-content/uploads/icon_user1.png

Individuel Undervisning

Et individuelt undervisningsforløb er ideelt hvis der skal være tid og overskud til, at den enkelte kursist skal hæve sit niveau mærkbart inden for kort tid, og især også inden for ét specifikt område.
Vi tilbyder intensive brush-up forløb, hvor hele den sproglige profil får et væsentligt løft, men vi tilbyder også, at der tages udgangspunkt i kundens arbejdsområde. Andre vælger denne type undervisning til at lære et nyt sprog fra bunden. Med andre ord, er den individuelle undervisning specielt egnet til en kursist med helt specifikke behov.
Hos Sprogkompasset kan vi f.eks. hjælpe dig med at:

 • Komme igang med at lære et nyt sprog fra bunden
 • Få opfrisket det sprog du ikke har brugt længe
 • Udvide din sproglige kunnen inden for et specifikt område
 • Blive endnu bedre til grammatik eller udtale
 • Formulere dig bedre skriftligt
http://sprogkompasset.dk/wp-content/uploads/icon_kids.png

Undervisning af børn

Vi har undervisere med stor erfaring indenfor undervisning af børn, så der bliver taget godt hånd om dem. Undervisningsmaterialet der anvendes er spændende og relevant og afpasset i forhold til barnets alder og niveau. Undervisning af dit barn kan være relevant af flere forskellige årsager:

 • Hvis din familie skal udstationeres er det vigtigt at børnene kan være med i den internationale skole fra start. Vi tilbyder undervisning, der får børnene op på det niveau, de internationale skoler kræver.
 • Ordblindhed kan være en stor forhindring i tilegnelsen af et fremmedsprog. Lider dit barn af ordblindhed kan ekstraundervisning være en stor hjælp til at følge bedre med i f.eks. engelsk eller tysk.
 • Har dit barn det svært med fremmedsprog, tilbyder vi undervisning, der kan hjælpe.
http://sprogkompasset.dk/wp-content/uploads/icon_usergroup1.png

Holdundervisning

Denne undervisningsform lægger op til, at flere kursister, med lignende behov, følger hinanden i et undervisningsforløb.

 • Det kan være et undervisningshold som Sprogkompasset opretter og tilbyder, og som kursister fra forskellige firmaer, eller andre baggrunde, kan følge sammen, eller et undervisningshold, der er udsprunget af et enkelt firmas behov, men hvor andre med samme behov også kan deltage.
 • Der er væsentlige fordele ved holdundervisning idet der kan drages nytte af den åbenlyse synergieffekt flere kursister skaber for hinanden, og mulighederne for diskussioner og holdarbejde kursisterne imellem. For mange er dette den optimale måde at tilegne sig ny viden på.
 • En anden væsentlig fordel ved holdundervisning er ikke mindst at omkostningerne kan holdes nede for denne type undervisning.
 • Hos Sprogkompasset er der dog stadig plads til den enkeltes behov i holdundervisningen, idet vi planlægger kurserne nøje og bygger sammensætningen af holdene på en individuel test, der viser os folks individuelle niveau. På denne måde er man på samme niveau på de enkelte hold og kan få mest muligt ud af undervisningen og hinanden.
 • Vi lægger stor vægt på, at undervisningen tager udgangspunkt i samtiden, og ofte vil en artikel eller lignende danne grundlag for undervisningen.

ForespørgselTilmeldning til undervisning

Hvem er underviserne?

Underviserne er professionelle, universitetetsuddannede og mange underviser i deres modersmål. Vi gør meget for at holde underviserne opdaterede og vi bruger mange ressourcer på at udvikle interessesant undervisningsmateriale og lægger vægt på, at følge med tiden. Det gør undervisningen mere spændende for kursisterne, men også for underviserne.

Hvor kan undervisningen foregå?

Vi kommer gerne til dig og udfører undervisningen. I virksomheden, i dit hjem eller et helt tredje sted. Vi kan også sørge for lokaler. Det er op til dig.